המטריאליות של הכסף ובנייתה של זהות לאומית: [מאמר ביקורת]

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

ספרן של נעמה שפי וענת פירסט מציג ניתוח של המשמעויות הסמליות של המטבע הלאומי, ניתוח המבוסס על בחינה ממוקדת ומפורטת של עיצובם החזותי של שטרות הכסף הישראליים לאורך השנים. השתיים בוחנות את מגוון הדימויים המופיעים על השטרות ואת השיקולים והטיעונים שהועלו בדיונים בסוגיות הקשורות לעיצובם החזותי. מוקד הניתוח הוא הזיקות בין הדימויים החזותיים בשטרות לזהות הלאומית היהודית־ישראלית ולמיתולוגיה, לאידאולוגיה ולאתוס הציוניים. מבחינה תיאורטית הניתוח נשען על גישה שרווחת בחקר הלאומיות בשלושים השנים האחרונות, גישה שרואה בזהות הלאומית הבניה חברתית מודרנית בעיקרה, ומתמקדת בפרקטיקות המגוונות שבאמצעותן מבקשות אליטות חברתיות־פוליטיות לכונן ולחזק זהות זו. שפי ופירסט מנתחות את החזותיות של שטרות הכסף הישראליים כאמצעי חשוב להבנייתה ולחיזוקה של לאומיות בנאלית יהודית־ישראלית, כזו שמתעצבת ובאה לידי ביטוי לאו דווקא במצבים טקסיים שמיועדים מלכתחילה לכונן, להביע ולחגוג זהות לאומית, אלא באמצעות פרקטיקות שגרתיות ודרך שימוש באובייקטים של חיי היום־יום.
Original languageHebrew
Pages (from-to)275-279
Number of pages5
Journalקריאות ישראליות
Volume3
StatePublished - 2023

IHP publications

  • IHP
  • Bank notes
  • Materialism
  • Money
  • Nationalism

Cite this