הלגיטימציה לאלימות: הלגיטימציה החוץ־-צבאית מול הלגיטימציה הפנים־-צבאית

Translated title of the contribution: Legitimacy of Violence: Extra-Military Legitimacy versus Intra-Military Legitimacy

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מאמרו של יגיל לוי נפתח בהמשגת הלגיטימציה הפוליטית להפעלת אלימות כמערכת מובנית־-חברתית של נורמות, סמלים, ערכים ואמונות המוחזקת על ידי קהילת האזרחים, אשר מקבלת את השימוש הרשמי של המדינה באלימות צבאית (או את איום השימוש בה) כנגד אויב חיצוני כהעדפה אסטרטגית נורמלית, נרחבת ומתמשכת. על בסיס המשגה זו מבחין לוי בין מערכת הלגיטימציה הפוליטית, החוץ־-צבאית, ובין זו הפנים־-צבאית, האמורה לכאורה לפרש וליישם את זו החוץ־-צבאית. אך לוי ממפה שורת פערים בין שתי מערכות הלגיטימציה. לדוגמה, פער הנובע מאופייה הייחודי של התרבות הצבאית, או ממרחבי הפרשנות והאלתור של הדרג הצבאי המקומי, מהרכבו של הצבא ומהתפתחותה של התנגדות למשימה הצבאית בקרב החיילים עצמם ועוד. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionLegitimacy of Violence: Extra-Military Legitimacy versus Intra-Military Legitimacy
Original languageHebrew
Title of host publicationחמושים בלגיטימציה
Editorsעפרה בן ישי, יגיל לוי
Place of Publicationחיפה
Publisherפרדס
Pages23-45
Number of pages24
ISBN (Print)9781618389534
StatePublished - 2021

IHP publications

  • IHP
  • Armies
  • Israel -- Tseva haganah le-Yiśraʼel
  • Political culture
  • Violence

Cite this