"הזרמת דם חדש אך פעולת הבראה וחזוק לה": רופאים ציונים ונישואי התערובת

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המחברת מנתחת טקסטים מדעיים ופופולריים שכתבו רופאים ציונים באירופה ובפלשתינה. היא עומדת על האופן שבו הם כוננו שיח גזעי המבחין בין יהודים ובין "גזעים אחרים", וכן בין קבוצות שונות של יהודים. במיוחד היא מסרטטת את קווי המתאר של השיח האיגני, אשר מושאו הוא ההשלכות הביולוגיות של עירוב גזעי פנים-יהודי.
Original languageHebrew
Title of host publicationגזענות בישראל (קובץ בעריכת יהודה שנהב ויוסי יונה)
Publisherירושלים, מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד
Pages160-185
Number of pages26
ISBN (Print)9789650204396
StatePublished - 2008
Externally publishedYes

IHP publications

  • IHP
  • Eugenics
  • Intermarriage
  • Israel -- Ethnic relations
  • Jews -- Europe
  • Jews -- Germany
  • Physicians
  • Racism
  • Zionism

Cite this