האם הערכת עמיתים עומדת בדרישות האיכות?

אורלי וייסר, תמר ענבל-שמיר, אינה בלאו

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

הערכת עמיתים חוסכת זמן למורה ומסייעת ללומדים לפתח מיומנויות של לומד עצמאי, חקר והערכת תוצרי למידה. לומדים המעריכים את עמיתיהם או את התוצרים שהפיקו עמיתיהם עשויים לשפר את הבנתם בחומר הנלמד, ואף את כישוריהם המטה-קוגניטיביים. למרות היתרונות הפדגוגיים הרבים ולמרות שהצורך בביצוע הערכה למספר לומדים גדול עולה, השימוש במתודולוגיה זו איננו נפוץ. אחת הבעיות העיקריות ביישום הערכת עמיתים היא החשש של מורים שרמת האובייקטיביות של ההערכה איננה גבוהה. מחקר זה בחן לאורך חמש שנים את איכות הערכת העמיתים שביצעו 168 סטודנטים בקורס אקדמי מקוון לתואר שני בחינוך. כחלק ממטלות הקורס, הסטודנטים כתבו ספר דיגיטלי והעריכו את התוצרים הדיגיטליים של עמיתיהם. בחינת איכות ההערכה התבצעה בשני כלי-מחקר. האחד, כמותי, ע"י השוואת תוצאות ההערכה שביצעו הסטודנטים לאלו שביצעה מעריכה חיצונית, השני, איכותני, ע"י ניתוח רפלקציות שמילאו הסטודנטים. באופן כללי, לא נמצאו הבדלים מובהקים בין הערכת הסטודנטים להערכת המעריכה החיצונית. אולם בבדיקה של הקריטריונים השונים שהרכיבו את שאלון ההערכה נמצאו מספר הבדלים. עבור קריטריונים המבוססים על התרשמות אובייקטיבית מהתוצר, נמצא שהערכת הסטודנטים הייתה גבוהה מזו של המעריכה החיצונית, ואילו עבור קריטריונים המבוססים על התרשמות סובייקטיבית מהתוצר, הערכת הסטודנטים העמיתים נמוכה מזו של המעריכה החיצונית. גם מניתוח הרפלקציות של הסטודנטים עולה שהמשוב אותו קיבלו הסטודנטים מעמיתיהם נתפס בעיניהם כמשוב איכותי. הסטודנטים תיארו את התרומה החיובית שהייתה לתהליך הערכת העמיתים ולמשוב שהתקבל בסופו. הםהסכימו עם המשוב שקיבלו מחבריהם, למדו ממנו על היבטים נוספים הקשורים לתוצר שיצרווקיבלו את ההמלצות לתוספות ולשיפורים. תוצאות המחקר עשויות לתרום לפיתוח ויישום תהליך מיטבי של הערכת עמיתים בקורס אקדמי מקוון, לפיתוח מיומנויות לומדים ולחסכון זמן עבודה של מורים בקורס מרובה משתתפים. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הדיגיטלי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ בעריכת: יורם עשת-אלקלעי, אינה בלאו, ניצה גרי, אבנר כספי, תרצה לוטרמן, יעל סידי, יורם קלמן)
Place of Publicationרעננה
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה, מרכז המחקר לשילוב טכנולוגיות בהוראה ע"ש צ'ייס
Pages17 (2022), ע13-ע23
StatePublished - 2022

IHP publications

  • IHP
  • College students
  • Computer-assisted instruction
  • Critical thinking
  • Educational tests and measurements
  • Electronic books
  • Feedback (Psychology)

Cite this