דמוקרטיה : גישה רב-תחומית

תמר הרמן, עידית גיל (Editor)

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract


הנחת היסוד של הקורס היא כי הדמוקרטיה מייצגת תפיסת עולם תרבותית רחבה שבמרכזה זכותם של היחידים להיות שותפים בעיצוב חייהם על היבטיהם השונים. תפיסה בסיסית זו יצרה "אקלים אנושי" שונה לחלוטין מזה ששרר בעידן הטרום-דמוקרטי, וחלחלה, כפי שנראה, גם לסביבות שהן במהותן לא דמוקרטיות, כגון חברות כלכליות, ולתחומים לא-פוליטיים לכאורה, כגון מוסיקה. קורס רב-מוקדי זה נועד להציג לפני הסטודנטים בתחילת לימודיהם לתואר השני לפחות חלק ממגוון המעשה והמחקר, מעבר לתחום הפוליטי הישיר, שבהם הדמוקרטיה מהווה כיום מסגרת חשיבה רלוונטית. -- ידיעון האו"פ.‏
Original languageHebrew
Place of Publicationרעננה
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה
StatePublished - 2012

Cite this