בחינת הממד החברתי בתפיסותיהם של תלמידים, הורים וצוות חינוכי באשר לשילוב תלמידים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בחינוך הרגיל

Translated title of the contribution: The social perspective as is evident in the perceptions of students, parents, and members of educational staff regarding inclusive education for students with intellectual development disability

גלעדה אבישר, טלי היימן

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

בשנת הלימודים תשע"ה %58 מן התלמידים הזכאים לשירותי חינוך מיוחד בישראל שולבו במערכת החינוך הרגילה מהם %1 עם משכל גבולי ופחות מ־%1 עם מוגבלות שכלית במידה קלה, בינונית, מורכבת וקשה. במחקר נבחן הממד החברתי שנמצא בתפיסות בנוגע לשילוב תלמידים עם מוגבלות שכלית* בקרב בעלי עניין: הצוות החינוכי (מורים ומנהלים), תלמידים עם וללאה תפתחותית (מש"ה) מש"ה והוריהם של הראשונים.הנתונים נאספו באמצעות שאלון. אוכלוסיית המחקר הקיפה את כל התלמידים (292=N) עם מש"ה שלומדים בשילוב, הוריהם, חבריהם לכיתה ללא מש"ה ומורות ומנהלים מבתי ספר משלבים (207=N) במגזר היהודי בישראל. התלמידים עם מש"ה במחקר זה משולבים בכיתות רגילות בשילוב יחידני מלא או חלקי או בשילוב כוללני בבית ספר מכיל. למרות המאמץ הרב שהושקע בגיוס משתתפים מספרם בפועל הינו מצומצם אך מייצג ארבע קבוצות של בעלי ענין.ממצאי המחקר מצביעים על כך של ממד החברתי יש חשיבות מרכזית בשילוב תלמידים עם מש"ה. הורים הצביעו על האפשרות ללמוד בכיתה הרגילה כהזדמנות להשתלבות חברתית וציינו את הקשר שבין התקדמות אישית לבין הצלחות לימודיות וחברתיות. התלמידים עם התפתחות תקינה ובעיקר בכיתות היסוד, תופסים את התלמיד המשולב כרכיב אינטגרלי בקבוצת השווים לצד הבנה שיש לעזור לו. כל המשתתפים הצביעו על יותר גורמים שמקדמים יישום שילוב של תלמידים עם מש"ה מאשר על גורמים מעכבים. שני גורמים מקדמים נתפסים כחשובים ביותר על ידי הצוות החינוכי והמנהלים: המשפחה ובעיקר הקשר של אנשי הצוות עם ההורים ועבודת הצוות בבית הספר. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionThe social perspective as is evident in the perceptions of students, parents, and members of educational staff regarding inclusive education for students with intellectual development disability
Original languageHebrew
Pages (from-to)82-102
Number of pages21
Journalסחיש - סוגיות בחינוך מיוחד ובשילוב
Volume31
StatePublished - 2022

IHP publications

 • IHP
 • Attitude (Psychology)
 • Children with mental disabilities
 • Inclusive education
 • Interpersonal relations in children
 • Loneliness
 • Mainstreaming in education
 • Mental retardation
 • Parents
 • People with disabilities -- Family relationships
 • School children
 • School principals
 • Self-efficacy
 • Social networks
 • Social skills
 • Teachers
 • Well-being

Cite this