לקראת מדיניות מבוססת ממצאים: סקירה שיטתית של תוכניות להתמודדות עם אבטלה בישראל

מימי איזנשטט, ג'וני גל, אלון שפירא

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

מטרת המאמר להדגים גישה מחקרית של מחקרי-על או סקירה שיטתית המאפשרים ניתוח של ממצאים משילוב של כמה מחקרי הערכה ובוחנים את השפעת התוכניות על המשתתפים בהן כבסיס לקבלת החלטות בתחום המדיניות החברתית והציבורית. מטרות המחקר המוצג במאמר היו להעריך מהן התוכניות המועילות להתמודדות עם אבטלה בישראל, ולבדוק אילו אוכלוסיות יכולות להפיק תועלת מרבית על סמך מחקרי הערכה של תוכניות שבוצעו בישראל בין השנים 2005-1990.
العنوان المترجم للمساهمةTowards Evidence-Based Policy: A Systematic Review of Programs dealing with Unemployment
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)41-70
عدد الصفحات30
دوريةסוציולוגיה ישראלית: כתב-עת לחקר החברה הישראלית
مستوى الصوت9
رقم الإصدار1
حالة النشرنُشِر - 2007

IHP publications

  • !!ihp

RAMBI publications

  • !!rambi

قم بذكر هذا