שלושה עשורים של תוכניות תקשוב לאומיות במערכת החינוך הישראלית

צביה אלגלי, יורם קלמן

نتاج البحث: فصل من :كتاب / تقرير / مؤتمرمنشور من مؤتمر

ملخص

מאז שנות השמונים של המאה הקודמת הוכרזו תריסר תוכניות תקשוב לאומיות של מערכת החינוך הישראלית. עבודה זו סוקרת את התוכניות תוך נסיון לבחון מה השתנה לאורך השנים בתפיסה של תקשוב מערכת החינוך, כמו גם מה נשאר ללא שינוי לאורך שנים רבות. העבודה מזהה דמיון רב בין התוכניות השונות בנוגע לנושאים כמו התקשוב כצורך לאומי, הצורך בספריית תכנים לאומית, והצורך בבניית תשתיות טכנולוגיות ואנושיות. לעומת זאת, הנושא של המחשב כמכונת למידה המחליפה את המורה הופיע בעבר אך נעלם בעשרים השנים האחרונות, וכך גם נעלם נושא הוראת המחשב כתחום דעת בשנות ה-90 לעומת זאת אנו רואים עלייה בחשיבות המחשב ככלי תומך בהתפתחות היחיד. העבודה מצביעה על תופעות של ספיראליות, חזרה על מטרות ישנות, היווצרות מטרות חדשות והיעלמותן של מטרות לאורך השנים. המחקר מניח תשתית לחקירת הקשר בין תוכניות התקשוב הלאומיות של מערכת החינוך לבין גורמים חברתיים, פוליטיים וטכנולוגיים. (מתוך המאמר).
العنوان المترجم للمساهمةThree Decades of National ICT Programs in the Israeli Education System
اللغة الأصليةالعبريّة
عنوان منشور المضيفהמרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה
ناشرהאוניברסיטה הפתוחה ושה"ם
الصفحات31-37
عدد الصفحات7
مستوى الصوت6
حالة النشرنُشِر - 2011
الحدثהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס השנתי למחקרי טכנולוגיות למידה 2011 - האוניברסיטה הפתוחה, רעננה, إسرائيل
المدة: ١٧ فبراير ٢٠١١ → …
https://www.openu.ac.il/innovation/chais2011/

!!Conference

!!Conferenceהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי
الدولة/الإقليمإسرائيل
المدينةרעננה
المدة١٧/٠٢/١١ → …
عنوان الإنترنت

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا