The submodular secretary problem goes linear

Moran Feldman, Rico Zenklusen

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “The submodular secretary problem goes linear'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Mathematics