המהפכה השקטה: לוח אינטראקטיבי בבתי הספר כתשתית לפדגוגיה חדשנית במאה ה-21

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

כמו כן, מאמר זה דן בשינויים החלים בתפקיד המורה בתהליך הטמעת טכנולוגיית הלו"א בתהליכי הוראה-למידה. מאמר זה סוקר גישות תאורטיות ומחקרים אמפיריים במטרה לבחון האם הטמעתו של לוח אינטראקטיבי יש בה כדי לחזק את ההוראה הפרונטאלית או למנף לשינויים פדגוגיים ובכך לחולל "מהפכה" שקטה בבית הספר. Refereed/Peer-reviewed
العنوان المترجم للمساهمةThe silent revolution: Promoting 21th century pedagogy by implementing Interactive Whiteboards in education system
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)139-156
عدد الصفحات18
دوريةמעוף ומעשה במכללת אחוה
مستوى الصوت14
حالة النشرنُشِر - 2012

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا