סדר האצילות בעניין ייחוד אלהותינו ותורתינו לאומתנו: 'פירוש עשר ספירות מ'חוג ספר התמונה

נעמה בן-שחר, צחי וייס

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

בכתב יד וטיקן 194 נמצא פירוש מפתיע לעשר הספירות המשתייך לחוג ספר התמונה. הפירוש מוצג כתשובה שניתנה לחכם לא-יהודי שתוהה על טיבה המיוחד של האמונה היהודית והמחבר בתשובתו פורש בפני אותו חכם את מה שהוא רואה כ-'יחוד אלוהותינו ותורתינו לאומתנו'. הפירוש קוטלג במפתח פירושי עשר הספירות של שלום בסעיף 39, וכמו יתר הפירושים בקטלוג תואר על ידיו בצורה תמציתית ביותר שכללה את השורה הפותחת את החיבור ואת מראה המקום ללא הערות נלוות. פרט לכך, ככל שידוע לנו נמצא התייחסות עקיפה אחת בלבד במחקר לפירוש הנ"ל - במהדורתו של שלום ל'סוד אילן האצילות', חיבור שמובא לפני פירוש עשר הספירות בכתב יד וטיקן 194. הקביעה כי פירוש עשר הספירות מכתב יד וטיקן הינו חלק ממכלול חיבורים שקשור בספר התמונה אמנם מספקת לו קונטקסט כללי, אך נראה שעדיין, חמישים שנה אחרי שהוציא שלום את המונוגרפיה על אודות 'הקבלה של ספר התמונה', שאלות יסוד רבות, היסטוריות ותיאולוגיות על אודות ספר התמונה וחיבורים נוספים בעלי זיקה ישירה אליו, נותרו פתוחות. (מתוך המאמר)
العنوان المترجم للمساهمةThe Order of Emanation Regarding 'The Unity of Our God and Our Torah for Our People: A Commentary on the Ten Sefirot from the Circle of Sefer haTmunah
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)279-304
عدد الصفحات26
دوريةקבלה: כתב עת לחקר כתבי המיסטיקה היהודית
مستوى الصوت41
حالة النشرنُشِر - 2018

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا