מודל "איי החדשנות": ניתוח הסיבות להצלחה ולכישלון בהטמעת טכנולוגיות חדשניות במערכות חינוך

אורית אבידב-אונגר, יורם עשת

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

בשנים האחרונות מתרבים במערכות החנוך מיזמים של הטמעת חדשנות טכנולוגית המתבצעים על פי הדגם המכונה "איי חדשנות". לפי דגם זה, החדשנות הטכנולוגית מוטמעת ב"איים קטנים" בתוך הארגון, בתקווה שאיי חדשנות אלה יהפכו דגם לחיקוי, יחלחלו לכלל הארגון, ינחילו לו את ערכיהם ויובילו להיווצרות חדשנות כוללת ולתרבות ארגונית חדשה. "איי חדשנות" נוצרים בשני מנגנונים עקריים: החלטות המתקבלות מלמעלה ע"י מנהלי המערכת, ויוזמות ספונטניות מקומיות מלמטה של "משוגעים לדבר". ממחקרי הטמעת חדשנות טכנולוגית במערכת החנוך עולה כי בדרך כלל "איי חדשנות" נכשלים בהנחלת החדשנות לכלל הארגון ובמעבר לחדשנות כוללת. מאמר זה נעזר בשלוש תאוריות ארגוניות בולטות: התאוריה המוסדית, תאוריית הקשרים הרופפים ותאוריית החדשנות המשבשת לנתוח הסיבות העיקריות לכשלונות אלו. המאמר מתריע מפני הקבעון שרבים מ"איי החדשנות" גורמים להתנהלותם של ארגונים, וכן מתריע מפני שמוש בלתי מושכל ובלתי מבוקר בדגם זה להטמעת חדשנות טכנולוגית.
العنوان المترجم للمساهمةThe islands of Innovation model: : Analyzing the causes of success and failure in the integration of innovative educational technologies
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)1-21
عدد الصفحات21
دوريةמעוף ומעשה במכללת אחוה
مستوى الصوت14
حالة النشرنُشِر - 2012

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا