התארגנותן של נפגעות מדיניות הדיור הציבורי בישראל: הבחירה במאבק

תמר שורץ-זיו, עדית בליט-כהן, מימי איזנשטט

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

המאמר מתאר את התארגנותן של נפגעות מדיניות הדיור הציבורי בישראל. במאמר זה השתמשו המחברות במושג של ליסטר "יכולת פעולה", כדי לנתח את התארגנויות המחאה של נשים על רקע שחיקת מנגנון הדיור הציבורי. המאמר מבוסס על מחקר, שבחן את התהליך שהביאן לגלם יכולת פעולה משותפת לצורך מחאה, והוא מציג כגורמים מניעים להתארגנות, הן את הבנתן של הנשים את המשמעויות כבדות המשקל הגלומות בחסרון דיור והן את היחשפותן למחאה חברתית כאסטרטגיית התנגדות דמוקרטית. עוד לימד המחקר שהמפגש של הנשים עם סוכני מדינת הרווחה הוא זירה המקדמת את תהליך ההתארגנות. (מתוך המאמר)
العنوان المترجم للمساهمةThe grassroots of women in need of public housing in Israel: : The choice to struggle
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)123-156
عدد الصفحات34
دوريةביטחון סוציאלי
مستوى الصوت106
حالة النشرنُشِر - 2019

IHP publications

  • !!ihp

RAMBI publications

  • !!rambi

قم بذكر هذا