השפעותיו של החוק להגבלת שכר מנהלים בתאגידים פיננסיים

מנחם עבודי, דן עמירם, עודד רוזנבאום, אפרת שוסט

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

במרץ 2016 נחקק בישראל החוק להגבלת שכר בכירים בתאגידים פיננסיים (בעיקר בנקים וחברות ביטוח), הקובע תקרת שכר מחייבת למנהלים. במאמר זה אנו דנים בהשפעתו של החוק על סמך ניתוח האירוע של אישור החוק בוועדת הכספים של הכנסת שנערך על ידינו ב- (2020) Abudy et al. הממצאים מראים כי במועד זה נרשמו תשואות עודפות חיוביות בתאגידים פיננסיים הכפופים לחוק, כאשר האפקט החיובי מרוכז בחברות שבהן המגבלה אפקטיבית (כלומר חברות ששילמו למנהליהם שכר גבוה מהתקרה שנקבעה בחוק). ממצאים אלו מעידים שהמשקיעים מעריכים כי למגבלת השכר יש השפעה חיובית על שווי התאגידים הפיננסיים. בנוסף, הממצאים מראים כי בשלוש השנים שחלפו מאז נחקק החוק לא נצפתה פגיעה בביצועים או עלייה בשיעור עזיבת המנהלים. ממסקנות הדיון עולה שחוזי תגמול מנהלים יכולים להיקבע באופן שאינו ממקסם את שווי החברה. (מתוך המאמר)
العنوان المترجم للمساهمةThe effects of the law limiting executive compensation in financial companies
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)30-40
عدد الصفحات11
دوريةחידושים בניהול
مستوى الصوت9
حالة النشرنُشِر - يوليو 2021

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا