האם המושג "מסוכנות" מסוכן?

מימי איזנשטט

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

במהלך שני העשורים האחרונים אנו עדים למגמה הולכת ומתגברת של שילוב מונחים כמו סיכון, מסוכנות, בסיכון והערכת מסוכנות בתחומים שונים. במהלך השנים חלו שינויים במשמעותם של מושגים אלו, במשקלם הסגולי בתוך המדיניות החברתית ובדרך שבה יושמו. השינויים באו לידי ביטוי במיוחד בתקופה המודרנית ובתקופה המודרנית המאוחרת, והושפעו גם מהמעבר ממודל של מדינת הרווחה למודל הכלכלי-הפוליטי של הניאו-ליברליזם. המאמר מתחקה אחר התפתחות שיח המסוכנות, תמורות בשיח, מקומו בצורת הממשליות בתקופות שונת והשפעתו על מדיניות חברתית. המאמר בוחן סוגיות העומדות במרכז הביקורת על מושג המסוכנות ועל דרך היישום שלו, ומצביע על מגמות עכשוויות המציעות נקודות מבט אלטרנטיביות לדרך היישום של המושג (תקציר מתוך המאמר).
العنوان المترجم للمساهمةThe Dangerousness of 'Risk'
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)65-88
عدد الصفحات24
دوريةביטחון סוציאלי
مستوى الصوت75
حالة النشرنُشِر - 2007

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا