הורתו ולידתו של בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש פאול ברוואלד באוניברסיטה העברית (1958-1953)

מימי איזנשטט, דוד בר גל

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

הקמת בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש פאול ברוואלד באוניברסיטה העברית לוותה במאבקים בשאלת הלגיטימציה של מתן הכרה אקדמית לעיסוק שדימויו בציבור היה בעיקרו פעילות פילנתרופית. האקדמיזציה של ההכשרה לעבודה סוציאלית באה לידי ביטוי בדרישה לכונן לימודים תיאורטיים רלוונטיים, לעסוק ביצירה ובאצירה של ידע באמצעות מחקר וכן להקמת מערכת הכשרה מעשית, שבאמצעותה יוכלו המכשירים עצמם למקצוע להתנסות, בליווי פיקוח מקצועי בהתמודדות עם בעיות חברתיות שבהן יעסקו בעתיד כעובדים סוציאליים עצמאיים. בדיונים ובוויכוחים נטלו חלק ראשי האוניברסיטה, נציגי הג'וינט וראשי משרד הסעד, שהיו מעורבים בפעילות רווחה במדינה הצעירה. המאמר מתעד את תהליך ההקמה כפי שהוא משתקף במסמכים היסטוריים (מתוך המאמר).
العنوان المترجم للمساهمةThe Birth of the Paul Baerwald School of Social Work at the Hebrew University of Jerusalem
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)9-27
عدد الصفحات19
دوريةחברה ורווחה: רבעון לעבודה סוציאלית
مستوى الصوت30
رقم الإصدار1
حالة النشرنُشِر - 2010

IHP publications

  • !!ihp

RAMBI publications

  • !!rambi
  • Israel -- Social conditions
  • האוניברסיטה העברית בירושלים -- בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד

قم بذكر هذا