כיצד סטודנטים בוחרים אמצעי תקשורת: עושר המדיה, השפעה חברתית או התנסות?

אבנר כספי, תמר לוין

نتاج البحث: فصل من :كتاب / تقرير / مؤتمرفصلمراجعة النظراء

ملخص

במחקר זה נבחנו ארבע עמדות תיאורטיות לבחירת אמצעי תקשורת להעברת מסרים שנבדלים במידת מורכבותם: תיאורית עושר המדיה של Daft and Lengel , תיאוריית ההשפעה החברתית של Fulk, היפותיזת הניסיון של King and Xia, ופרדוקס העושר שלRobert and Dennis. סטודנטים באוניברסיטה הפתוחה השיבו על שאלונים שבדקו את העושר הנתפס, ההשפעה החברתית, את המיומנות והשימוש בפועל, את הצורך בהקצאת משאבים מנטליים, ואת מידת התאמתם של שמונה אמצעי תקשורת להעברת מסרים בעלי מורכבות שונה. הממצאים נתנו תמיכה חלקית לתיאוריית ההשפעה החברתית ולהיפותיזת הניסיון, והפריכו את ניבויי תיאורית עושר המדיה ופרדוקס העושר. ממצא זה מצטרף לממצאי מחקרים קודמים שהפריכו את תיאורית עושר המדיה. (מתוך המאמר).
العنوان المترجم للمساهمةStudents' Media Choice: Media Richness, Social Influence, or Experience?
اللغة الأصليةالعبريّة
عنوان منشور المضيفהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
ناشرהאוניברסיטה הפתוחה ושה"ם
الصفحات94-100
عدد الصفحات7
حالة النشرنُشِر - 2008

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا