Ritualization as religious renewal in 18th-century Hasidism

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “Ritualization as religious renewal in 18th-century Hasidism'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Arts & Humanities