עושר השמור לבעליו: לטובתו או לרעתו? בחינת השפעת עושר המדיום על שני סוגי הוראה של חומר ברמות קושי שונות

תמר לוין, אבנר כספי

نتاج البحث: فصل من :كتاب / تقرير / مؤتمرفصلمراجعة النظراء

ملخص

המחקר הנוכחי בדק כיצד משפיע אמצעי התקשורת על ביצוע מטלות הוראתיות ולימודיות. נבחנו שתי גישות תיאורטיות הפוכות: תיאורית עושר המדיה ופרדוקס העושר. 128 סטודנטים מהאוניברסיטה הפתוחה השתתפו בניסוי שבו תופעלו שיטת הלימוד (הוראה ישירה לעומת הבניה בלימוד משותף), קושי החומר הנלמד ואמצעי התקשורת. זוגות של משתתפים לימדו זה את זה (הוראה ישירה) או למדו יחד (הבניה) כיצד לפתור שאלות הגיון ואנלוגיות, כשהתקשורת ביניהם מתבצעת באמצעות תוכנת Skype. מחצית הזוגות שוחחו רק באמצעות הרכיב הקולי בתוכנה זו והמחצית השנייה עשתה שימוש גם ברכיב החזותי. הממצאים תמכו בתיאורית עושר המדיה, בניגוד לתמיכה המעטה לה זכתה עד כה במחקרי מעבדה. בלימוד חומר קשה, נמצא שהישגי הלומדים באמצעות וידיאו היו גבוהים בהשוואה להישגי הלומדים באמצעות אודיו. מאידך, לא מצאנו תמיכה במודל פרדוקס העושר, שהוצע על ידי Robert and Dennis (מתוך המאמר).
العنوان المترجم للمساهمةReserved Richness to the Owner:: For his Sake or Weakness? Examining the Influence of Media Richness on two Instructional Methods of Difficulty Learning Material
اللغة الأصليةالعبريّة
عنوان منشور المضيفהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
ناشرהאוניברסיטה הפתוחה ושה"ם
الصفحات129-136
عدد الصفحات8
حالة النشرنُشِر - 2010

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا