הענישה בעבירות איכות הסביבה, בין רטוריקה למעשה

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

המאמר עוסק בענישה בעבירות איכות הסביבה. המחבר דן במספר שאלות יסוד: מהם השיקולים המנחים את בתי המשפט בבואם לגזור את הדין כנגד עברייני סביבה? כיצד באים שיקולים אלה לידי ביטוי הלכה למעשה בעונשים הנגזרים על ידי בתי המשפט? האם קיימת הלימה בין חומרת העבירות כפי שזו משתקפת ברטוריקה של הפסיקה לבין העונשים למעשה?
العنوان المترجم للمساهمةPunishing Offences Against the Environment and Public Health: Rhetoric and Practice
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)433-485
عدد الصفحات53
دوريةמחקרי משפט
مستوى الصوت23
رقم الإصدار2
حالة النشرنُشِر - 2007

IHP publications

  • !!ihp

RAMBI publications

  • !!rambi
  • Ecology
  • Law -- Israel

قم بذكر هذا