Online submodular maximization with preemption

Niv Buchbinder, Moran Feldman, Roy Schwartz

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “Online submodular maximization with preemption'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Mathematics