Non-singular global cosmic strings

Yosef Verbin, A. L. Larsen

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “Non-singular global cosmic strings'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Physics & Astronomy