'רוב הטועים במלכות הם טועים': עבודת השכינה בקבלה המוקדמת

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

בחיבורים רבים של ספרות הקבלה המוקדמת נלווה לתיאור דמותה של הנוכחות האלוהית היהודית הנשית, השכינה, חשש מקיצוץ בנטיעות או מאמונה בשתי רשויות. ביסוד חשש זה עמדה ההנחה שהדגשת היסוד העצמאי בדמותה של השכינה עלולה להוביל לפגיעה ביסוד המונותאיסטי. מטרת המאמר להראות כי אין מדובר בחשש תאורטי-ספרותי שעלה לפני המקובלים אלא בחשש ראלי- היסטורי המשקף מתח תאולוגי שמתוכו ובתוכו נכתבו חלקים מספרות הקבלה המוקדמת. האפשרות שחששם של מקובלים מקיצוץ בנטיעות נבע גם ממתח תאולוגי בן זמנם עשויה לענות על שאלות הנקשרות לעיצוב דמותה של השכינה בספרות הקבלה המוקדמת, והן: מדוע הפיצו המקובלים את האמונה בשכינה - שתפקידה כנוכחות אלוהית נשית גם אם לא הם המציאוהו לא היה מפותח עד ימיהם – בשעה שהביעו חשש ברור כל כך מאמונה זו? וכן מדוע לצד תיאור נרחב של דמותה של השכינה, קבעו כמה מהמקובלים כי השכינה איננה נוכחות אלוהית של ממש, ואין לה דבר משל עצמה? המחבר מבקש להראות שמקובלים רבים לא רק פיתחו את דמות השכינה כנוכחות אלוהית נשית אלא גם ביקשו לשלוט בתפיסות תאולוגיות ומיתיות שנקשרו לדמותה, ושהתפתחו מחוץ לחוגיהם או בשוליהם. (מתוך המאמר)
العنوان المترجم للمساهمةMost of the Errant Err in Malkhut: The Worship of the Shekhinah in Early Kabbalah
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)319-334
عدد الصفحات16
دوريةתרביץ: רבעון למדעי היהדות
مستوى الصوت82
رقم الإصدار2
حالة النشرنُشِر - 2014

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا