Hybrid pulsar-magnetar model for FRB 20191221A

Paz Beniamini, Pawan Kumar

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “Hybrid pulsar-magnetar model for FRB 20191221A'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Physics & Astronomy

Earth & Environmental Sciences