Hebrew Gomel: Space, Genre, Modernity

Natasha Gordinsky, Rafi Tsirkin-Sadan

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة مرجعية مراجعة النظراء

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “Hebrew Gomel: Space, Genre, Modernity'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Arts & Humanities

Social Sciences