GRB theory in the fermi era

Fermi LAT and GBM collaborations

نتاج البحث: نتاج بحثي من مؤتمرمحاضرةمراجعة النظراء

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “GRB theory in the fermi era'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Physics & Astronomy