"אלהי ישראל - שר בפני אל": על משמעותה ומקורותיה של מסורת יהודית מיתית מימי הביניים המוקדמים

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

הרצון להתחקות אחר עקבותיהם של רעיונות יהודיים מיסטיים ומיתיים בתקופת המעבר שבין העת העתיקה המאוחרת לימי הביניים המאוחרים נדון בשורה של מחקרים, ובמאמר קצר זה המחבר מבקש לתרום למגמה זו ולעסוק בעדות טקסטואלית קצרה מאוד שמקורה בימי הביניים המוקדמים, בין המאה השביעית למאה העשירית לספירה. מטרת המאמר להראות שעדות זו, החשובה לעצמה היא עקבה של עולם יהודי מיתי שהתקיים בימי הביניים המוקדמים ושנותרו ממנו שרידים מעטים. מקורה של העדות הנבחנת במאמר הוא בקטע פרשני שחדר לגופם של כמה מנוסחי ספר יצירה. המקור מופיע בכתב יד בן המאה העשירית של ספר יצירה שנשתמר בגניזת קהיר, והיה מוכר גם לר' סעדיה גאון, המביא אותו בפירושו לספר יצירה. מדובר בפירוש לעשרה משמותיו של האל המובאים בספר יצירה. המאמר מתמקד בעיקר בפירוש "אלהי ישראל שר בפני אל". המאמר מתייחס למסגרת היררכית המבחינה בין האל הממונה על עם ישראל כאל עליון ובין בניו או מלאכיו הממונים על אומות העולם.
العنوان المترجم للمساهمةGod of Israel – a Prince before God’: On the Meanings and the Origins of a Jewish Tradition from the Early Middle Ages
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)129-142
عدد الصفحات14
دوريةמדעי היהדות
مستوى الصوت52
حالة النشرنُشِر - 2017

IHP publications

  • !!ihp

RAMBI publications

  • !!rambi

قم بذكر هذا