FOURIER TRANSFORM INFRARED SPECTROSCOPY (FT-IR) IN ARCHAEOLOGICAL CERAMIC ANALYSIS

Shlomo Shoval

نتاج البحث: فصل من :كتاب / تقرير / مؤتمرفصلمراجعة النظراء

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “FOURIER TRANSFORM INFRARED SPECTROSCOPY (FT-IR) IN ARCHAEOLOGICAL CERAMIC ANALYSIS'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Arts & Humanities

Social Sciences