מרצים, סטודנטים ופייסבוק: בין הסיכוי לבניית קשרים חיוביים עם סטודנטים לבין סיכוני אבדן המוניטין

מאמון אבו-אלהיג'א, אבנר כספי

نتاج البحث: فصل من :كتاب / تقرير / مؤتمرفصل

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “מרצים, סטודנטים ופייסבוק: בין הסיכוי לבניית קשרים חיוביים עם סטודנטים לבין סיכוני אבדן המוניטין'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Keyphrases

Social Sciences

Psychology