Deterministic algorithms for submodular maximization problems

Niv Buchbinder, Moran Feldman

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “Deterministic algorithms for submodular maximization problems'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Mathematics