Dense, scale-less descriptors

Tal Hassner, Viki Mayzels, Lihi Zelnik-Manor

نتاج البحث: فصل من :كتاب / تقرير / مؤتمرفصلمراجعة النظراء

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “Dense, scale-less descriptors'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Engineering & Materials Science