השוואת תפיסת למידה פורמלית ולמידה א-פורמלית בין סביבת פנים אל פנים ובין סביבה מקוונת

אריאלה לונברג, אבנר כספי

نتاج البحث: فصل من :كتاب / تقرير / مؤتمرفصلمراجعة النظراء

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “השוואת תפיסת למידה פורמלית ולמידה א-פורמלית בין סביבת פנים אל פנים ובין סביבה מקוונת'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Social Sciences