הערות קצרות על הקשרו הסורי של ספר יצירה

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

המאמר מבקש לבחון מהו האקלים התרבותי ומה היא התקופה המוקדמת ביותר שבהם עולה הרעיון המרכזי המובע ב"ספר יצירה" - היינו הטענה כי העולם נברא מעשרים ושתים אותיות. לפיכך, המצאותה של טענה מקבילה ב"מיסתורין של האותיות היווניות" מלמדת אותנו כי רעיונות מקבילים ל"ספר יצירה" היו בנמצא לכל המאוחר במאה הששית לספירה. הטענות המיתיות הנקשרות לאותיות הסוריות בחיבור יווני זה מלמדות כי מקור הטענה בדבר בריאת העולם מעשרים ושתיים אותיות הוא ככל הנראה, בצפון סוריה. לאור זאת מניח מחבר המאמר כי כשם ש"במיסתורין של האותיות היווניות" התאים טענה זו לאותיו היווניות, גם "ספר יצירה" התאים באופן פשוט הרבה יותר את הטענות האלה לשפתו - השפה העברית המונה ממילא עשרים ושתיים אותיות, אלא ש"ספר יצירה" בשונה מ"המיסתורין של האותיות היווניות", אינו נוהג לצטט את מקורותיו. מסקנה זו עשויה גם להסביר מדוע "ספר יצירה" אינו מתייחס לאותיות הסופיות ואינו מציין כי מבחינת צורתן האותיות העבריות עולות למספר עשרים ושבע. Refereed/Peer-reviewed
العنوان المترجم للمساهمةBrief Comments on the Syrian Context of Sefer Yetsirah
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)75-89
عدد الصفحات15
دوريةמחקרי ירושלים במחשבת ישראל
مستوى الصوت22
حالة النشرنُشِر - 2011

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا