An unbearable price: War casualties and warring democracies

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “An unbearable price: War casualties and warring democracies'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Social Sciences