A quaternionic Nullstellensatz

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “A quaternionic Nullstellensatz'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Keyphrases

Mathematics