תשמישי הנפש: הדפסת ספרים קטנים והמקום הריטואלי היהודי

نتاج البحث: فصل من :كتاب / تقرير / مؤتمرفصل

ملخص

המאמר מבקש לעמוד על תופעה הכרוכה בהשפעת הדפוס על מקום הריטואלי היהודי – הוספתן של תפילות וזמירות בראשית הדפוס לסדר התפילה, בסידורים הנדפסים, באמצעות ספרונים המיוחדים לכך ובחיבורים נוספים. המאמר מבקש להראות כיצד הימצאותם של ספרים וספרונים מודפסים בעת החדשה המוקדמת אפשרה התפתחויות ושינויים בזמן הריטואלי, במרחבים הריטואליים ובמקומות הריטואליים היהודיים, בין היתר סביב מיטת החולה הנוטה למות.
العنوان المترجم للمساهمةSolace of the Soul: : Printing Small Books and the Jewish Ritual Place
اللغة الأصليةالعبريّة
عنوان منشور المضيفדרך ספר
المحررونאבריאל בר-לבב, עודד ישראלי, יונתן מאיר, אברהם ריינר
مكان النشرירושלים
ناشرכרמל
الصفحات299-314
عدد الصفحات16
رقم المعيار الدولي للكتب (المطبوع)9789657778845
حالة النشرنُشِر - 2021

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا