תקשורת : טכנולוגיה, חברה, תרבות: מקראה

نتاج البحث: كتاب / تقريركتابمراجعة النظراء

ملخص

מטרת הקורס היא להצביע על ההקשרים הטכנולוגיים, חברתיים, ותרבותיים בהם נטועים אמצעי התקשורת. ההנחה העומדת בבסיס הקורס היא כי אמצעי התקשורת – מהכתב עד האינטרנט – הם בראש ובראשונה מדיה חומריים, טכנולוגיות. לטכנולוגיות הללו יש היסטוריה וסוציולוגיה: הן נולדו בהקשרים חברתיים וחומריים מסויימים, עוצבו בידי שחקנים חברתיים שונים, וכרוכות בשינויים עמוקים בחיי היומיום ובמבנה החברתי. הקורס זה מפנה את המבט לאמצעי התיווך עצמם. התבוננות כזאת מעלה שאלות כגון: באילו נסיבות פותחו טכנולוגיות התקשורת? כיצד ניתן להבין את ההיסטוריה של פיתוחים אלו? מה הזיקה בין ההיסטוריה של אמצעי התקשורת ובין ההיסטוריה החברתית בכלל? ואלו השפעות היו לטכנולוגיות תקשורת שונות על המבנה החברתי, הכלכלה, הפוליטיקה, התרבות, והקהילה? הקורס, אם כן, מציב את שאלת הזיקה ההדדית בין טכנולוגיות תקשורת ובין ארגון חברתי במרכזו. לא ניתן לחשוב על חברות מודרניות – מורכבות, דמוקרטיות, קפיטליסטיות, מדעיות ,וטכנולוגיות – ללא אמצעי התקשורת שלהן. אחת הטענות ההיסטוריות שתלווה את הקורס היא כי אנו חיים כעת לראשונה בהיסטוריה האנושית בעידן בו טכנולוגיות התקשורת והמידע הן גם הפרדיגמה הטכנולוגית הדומיננטית בחברה. --
العنوان المترجم للمساهمةCommunication: Technology, Society and Culture
اللغة الأصليةالعبريّة
ناشرהאוניברסיטה הפתוחה
حالة النشرنُشِر - 2017

ملاحظة ببليوغرافية

open university course book

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “תקשורת : טכנולוגיה, חברה, תרבות: מקראה'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

قم بذكر هذا