תעודה: "אנו והפראים" - יהודים ומוסלמים בתימן השבטית ובארץ ישראל

בת ציון עראקי-קלורמן

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

המחברת מנתחת תעודה היסטורית שעוסקת ביהודי תימן. היהודים היוו בתימן עדה שחיה ביחסי חסות ובמעין ברית עם החברה השבטית הערבית. מעבר להסדר היחסים על פי המשפט האסלאמי ההלכתי, הושתת דו קיום בן מאות שנים בין יהודים לערבים בתימן על הנוהגים השבטיים האסלאמיים המקומיים (ה"ערף"). התעודה משקפת את מרקם היחסים היהודי האסלאמי הזה באמצעות פרשה בענייני אישות, ומרחיבה את הסיפור כפי שהתגלגל בעקבות העלייה לארץ ישראל. המפגש בין המסורת המשפטית בדיני אישות ומסורות נוספות שהביאו יהודי תימן מארץ מוצאם, לבין המערכת ההלכתית הרבנית שנבנתה בארץ ישראל, מדגיש ממד חשוב בתולדות היהודים בעת החדשה (התקציר מתוך המאמר).
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)54-61
عدد الصفحات8
دوريةזמנים: רבעון להיסטוריה
مستوى الصوت92
حالة النشرنُشِر - 2005

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا