תסמונת "סוף האלף"? ישראל לקראת שנת 2000: [מאמר ביקורת]

תמר הרמן

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة مرجعية مراجعة النظراء

ملخص

Refereed/Peer-reviewed
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)433-437
عدد الصفحات5
دوريةמגמות: רבעון למדעי ההתנהגות
مستوى الصوتל"ח
حالة النشرنُشِر - 1997

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا