"תמות נפשי עם פלשתים!": אנטי-קרתנות וביקורת המודרניות

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

המודרניות, על החידושים הגלומים בה, נתפסה בעיני רבים כשיפור ותיקון מבורך, אך היו גם רבים שסברו שהיא מדרדרת את האדם ומגמדת אותו. במרכז דיון אחד כזה עמדה דמותו החמקמקה של הקרתן - מושג רב-סתירות, שמצד אחד הוצג בקרב מתנגדי המודרניות כמגלם את רוח המהפכה וכתוצר של העידן המודרני, ומן הצד האחר, בעיני מהפכנים רבים, הוא נתפס דווקא כטיפוס אנושי מקובע הנצמד למורשת העבר ועומד בדרכה של החברה לשינוי. ישי לנדא מציג את המשמעויות של המושג קרתנות ואת ההקשרים הפוליטיים הנלווים להן, ודן בנקודות החיכוך הרעיוניות והחברתיות סביב המודרניות. (מתוך המאמר)
العنوان المترجم للمساهمة"Let me die with the Philistines!": Anti-Philistinism and the Critique of Modernity
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)62-75
عدد الصفحات14
دوريةזמנים: רבעון להיסטוריה
مستوى الصوت149
حالة النشرنُشِر - 2024

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا