תמונת העבר ושימושיה בשיח ההיסטורי היהודי הליברלי ברפובליקת ויימאר

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

הצבור היהודי הגרמני עיצב את דמותו ותודעתו העצמית בדרך של "הבניית העבר". התמודדות זו, שראשיתה כבר בתקופת ההשכלה, הגיעה בתקופת ויימאר לשיא באינטנסיביות שלה ובמעורבות הפוליטית של דובריה, בזירה הפוליטית הגרמנית ובזירה היהודית הפנימית כאחד.
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)297-330
عدد الصفحات34
دوريةציון: רבעון לחקר תולדות ישראל
مستوى الصوت66
رقم الإصدار3
حالة النشرنُشِر - 2001

IHP publications

  • !!ihp

RAMBI publications

  • !!rambi
  • Jews -- Germany -- History -- 1800-2000
  • Jews -- Germany -- Historiography

قم بذكر هذا