"תמונה אחת שווה אלף מילים, אבל כמה באמת שוות אלף מילים?": [מאמר ביקורת]

תמר הרמן

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة مرجعية مراجعة النظراء

ملخص

Refereed/Peer-reviewed
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)474-477
عدد الصفحات4
دوريةמגמות: רבעון למדעי ההתנהגות
مستوى الصوت51
رقم الإصدار1
حالة النشرنُشِر - 2016

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا