תכנית התערבות להתמודדות עם בריונות ברשת בקרב ילדים ומתבגרים (פוסטר)

דניס בן-ארי-קופל, טלי היימן, דורית אולניק-שמש

نتاج البحث: فصل من :كتاب / تقرير / مؤتمرفصل

ملخص

בעקבות הממצאים המראים על עלייה בבריונות ברשת ואחוזי קורבנות גבוהים, (Heiman et al., 2014‏) פותחה תכנית התערבות שמטרתה הייתה לבחון את מעורבותם ופגיעותם ברשת של ילדים ומתבגרים ולהקנות להם כלים וידע להגברת מודעות ולהקטנת הסכנות בשימוש ברשת. בתכנית השתתפו 365 תלמידים (%51.4 בנים) מבי"ס יסודי במרכז הארץ המוגדר ברמה סוציואקונומית בינונית-נמוכה. התלמידים מלאו שאלון דיווח עצמי למעורבות באלימות לפני ואחרי התכנית, ובסיומה מלאו שאלון להערכת שביעות רצון. התכנית כללה 4 מפגשים על תופעת בריונות ברשת והשפעותיה, והקנתה כלים ומידע לשימוש נבון באסטרטגיות התמודדות יעילות. בתכנית נעשה שימוש במשחקי תפקיד, דיונים, סרטונים, הכנת פוסטרים ומיצגים. ממצאי המחקר מצביעים על הבדלים מובהקים באחוז המדווחים שהיו קרבנות ברשת לפני ואחרי התכנית.
اللغة الأصليةالعبريّة
عنوان منشور المضيفהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
ناشرהאוניברסיטה הפתוחה ושה"ם
الصفحات11 (2016), 251ע-250ע
عدد الصفحات240
حالة النشرنُشِر - 2016

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا