תכנים של מצבים נפשיים‏

نتاج البحث: كتاب / تقريركتابمراجعة النظراء

ملخص

הקורס יעסוק בשאלת התוכן הנפשי או המכוונות של מצבים נפשיים. תוכן נפשי או מכוונות הם אחד המאפיינים הבולטים (‏לכאורה‎)‏ של מצבים נפשיים: מצבים נפשיים – כולם או רובם – נסבים על-, מייצגים, אובייקטים ומצבי אירועים (‏ממשיים או אפשריים בלבד‎)‏ בעולם (‏בדרך כלל האובייקטים ומצבי העניינים הללו הם חוץ-נפשיים‎)‏. שאלת המכוונות או התוכן הנפשי היא השאלה מה מקנה למצבים נפשיים כמו רציות, האמנות, ומחשבות את תכניהם – את היותם מכוונים כלפי אובייקטים או מצבי עניינים בעולם. לדוגמה: בעטיו של איזה קשר מייצגת המחשבה שיורד גשם את אירוע ירידת הגשם (‏שהיא אירוע חיצוני למחשבה‎)‏? הקורס יציג ויסביר את שאלת המכוונות ומדוע התשובה הפרימיטיביסטית (‏"זה פשוט כך"‎)‏ אינה הולמת, יתהה על הגישות האפשריות כלפי שאלה זאת, ידון במכוונות של ישויות שאינן נפשיות (‏ישויות לשוניות, מחשבים‎)‏ ובקשר בינה לבין מכוונות נפשית, ידון בתיאוריות ספציפיות של מכוונות נפשית, ויבחן את סבירותן של ההשקפות של ריאליזם אינטנציונלי ואנטי-ריאליזם אינטנציונלי, דהיינו (‏בהתאמה‎)‏ ההשקפה שלמצבים נפשיים אמנם יש מכוונות וההשקפה שזוהי אליה. --
اللغة الأصليةالعبريّة
مكان النشرרעננה
ناشرהאוניברסיטה הפתוחה
عدد الصفحات80
حالة النشرنُشِر - 2021

ملاحظة ببليوغرافية

מס' קורס
או"פ 10989

قم بذكر هذا