תכנון לינארי - משימה במעבדה המתמטית (חלק א')

יהודית גל עזר, גדעון צבס

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

ملخص

במאמר זה נציג גישה אלמנטרית ללימוד תכנון לינארי, כולל שיטת הסימפלקס, בדרך המתאימה לפעילות במעבדה מתמטית. משתתפי המעבדה נחשפים לנושא חשוב זה במתמטיקה שימושית, באמצעות דוגמאות מעשיות, ומבלי להניח כל ידע בתורת המטיצרות. אמנם אנו מתקדמים במקרה הדו-ממדי, בו אנו מציגים את "מודל הבקתה", אך המתמטיקה מתוארת באופן הסולל את הדרך לבעיות תכנון לינארי ממימד כלשהו שיטת הסימפלקס נבנית בהדרגה, והיא מיושמת לבעיה חקלאית מעשית, במסגרת משימה במעבדה המתמטית. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)34-42
عدد الصفحات9
دوريةעל"ה: עלון למורי המתמטיקה
مستوى الصوت8
حالة النشرنُشِر - 1991

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا