תיקון הברית ושיח הסגפנות בחסידות צ'רנוביל

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

המאמר מעיין בתורות של צדיקי חסידות צ'רנוביל שבאוקראינה במאה התשע עשרה ודן במשמעות של 'תיקון פגם הברית' בזיקה לכינון תורת צדיק ייחודית ולגיבושה של עדה חסידית מובחנת סביב פרקטיקה סגפנית, שנהגה להלכה ולמעשה אצל חסידי צ'רנוביל.
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)355-406
عدد الصفحات52
دوريةמחקרי ירושלים במחשבת ישראל
مستوى الصوت23
حالة النشرنُشِر - 2011

IHP publications

  • !!ihp

RAMBI publications

  • !!rambi
  • Fasts and feasts -- Judaism
  • Hasidism
  • Hasidism -- Philosophy
  • Jewish philosophy
  • Jews -- Ukraine -- Chornobylʹ
  • Repentance -- Judaism
  • Sex

قم بذكر هذا