תיאטרון לקהל צעיר: אנתולוגיה של מחקר ושיח

שפרה שיינמן, סמדר מור, Naftali Shem Tov

نتاج البحث: كتاب / تقريركتاب

العنوان المترجم للمساهمةTheatre for Young Audience: Anthology of Research and Discourse
اللغة الأصليةالعبريّة
ناشرמכון מופת
حالة النشراسْتُلِم/تحت الطبع - 2022

قم بذكر هذا