תור הזהב? יהדות הונגריה בעידן האמנציפציה

Guy Miron (آخر)

نتاج البحث: نتاج بحثي غير نصينتاج رقمي مرئي

ملخص

-ערב עיון להשקת הקובץ
תמיד הונגרים: יהודי הונגריה בתמורות העת החדשה
יום שלישי | ט״ו בסיון תשפ"ב | 14 ביוני 2022
אולם פלדמן | בניין 301 | אוניברסיטת בר-אילן
اللغة الأصليةالعبريّة
وسائط النتاجعلى الشبكة
حالة النشرنُشِر - 14 يونيو 2022

قم بذكر هذا