תהליכי חילון בתרבות היהודית בעת החדשה

Avriel Bar-Levav (محرر), רון מרגולין (محرر), שמואל פיינר (محرر)

نتاج البحث: كتاب / تقريركتابمراجعة النظراء

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “תהליכי חילון בתרבות היהודית בעת החדשה'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Arts & Humanities