תגובות ואסטרטגיות התמודדות עם בריונות מקוונת בקרב מתבגרים בחטיבות הביניים: [פוסטר אקדמי]

نتاج البحث: فصل من :كتاب / تقرير / مؤتمرفصل

ملخص

בריונות מקוונת היא צורת ביטוי חדשה לבריונות, ואנו עדים להופעתה ולהתפשטותה בשנים האחרונות נוכח השימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים כגון מחשבים וטלפונים ניידים. מטרת המחקר הנוכחי היא לבחון את התגובות הרגשיות וההתנהגותיות ואת אסטרטגיות ההתמודדות של קורבנות לבריונות מקוונת בחטיבות הביניים עם התנהגויות אלימות מקוונות שמופנות כלפיהם. (מתוך המאמר).
اللغة الأصليةالعبريّة
عنوان منشور المضيفהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
ناشرהאוניברסיטה הפתוחה ושה"ם
الصفحات238-239
عدد الصفحات2
حالة النشرنُشِر - 2014

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا